28 January 2013

What can Manage Users Permission do?

I had a question come up regarding what the Manage Users permission on a profile actually enables a user to do.

It turns out that it allows a user to do a lot of things and should only be given to a select few users in any org.

If a subset of rights is needed to manage users but not manage Profiles or Sharing, check out the Delegated Administration feature.

Manage Users allows you to do the following:

 • Profiles
 • Manage Profiles (more detail below)
 • Assign Profiles
 • View Field Accessibility
 • Sharing
 • Manage User Roles
 • Manage Forecast Roles
 • Assign Roles
 • Manage Public Groups
 • Manage ALL Personal Groups
 • Assign Public Groups
 • Manage Queues
 • Assign Queues
 • Manage Territories
 • Manage Sharing Settings
 • Recalc Sharing Rules
 • Manage Dimension Categories
 • Manage Sales Teams
 • Manage Account Teams
 • User Management
 • Create/Edit Internal User and have access to all User fields
 • Manage Hierarchical User Fields
 • Assign License
 • Activate User
 • Expire All Passwords
 • Set Org Password Policies
 • Reset User Password
 • Reset Username
 • Reset Email
 • Assign Mobile Configuration
 • Assign Workflow Manager Field
 • Manage a User's Divisions
 • Manage a User's OAuth
 • View Login Histor
 • View Training History
 • Delegated Portal Administration
 • Create/Edit Portal User
 • Edit Self-Service User
 • Other Permissions
 • Manage Opportunity Update Reminders
 • Activate Opportunity Update Reminders
 • Manage SAML Subject


The rights to manage a profile is more complex than what is required for most setup objects. Because of the various relationships between setup components and a profile, (objects, fields, layouts, apex, etc...) there are multiple permissions that govern access to manage *all* aspects of the profile but in reality, there are specific permissions to manage different controls within a profile. To be safe, an Admin with both Customize Application and Manage Users can manage all aspects of a profile. However, if a user only has Manage Users, they can

clone/delete a profile *or* change any of the following:

 • Properties (Description/Name)
 • Page Layouts
 • Record Types
 • Tab Settings
 • Assigned Apps
 • User Permissions
 • Desktop Client Access
 • Login Hours
 • Apex Class Access
 • Visualforce Page Access

If a user has both Manage Users and Customize Application, in addition to everything above, they can change the following:

 • Object Permissions
 • Field Permissions2 comments:

 1. người khác có biểu hiện tốt thì cũng được thăng chức vị.
  đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tư vấn pháp luật qua điện thoại
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Nhạc Thành cất tiếng nói.

  - Nhạc Thành sư huynh, không bang chủ.

  Quách Dương biết mình nói sai thì sửa lại:

  - Chúng ta đã thành lập một bang phái có thể chọn một đình viện để lập bản doanh, không ở trong phòng nữa.

  - Có đúng không, học viện có chuyện này à?

  Nhạc Thành mỉm cười, không ngờ Đấu Khí học viện lại nằm ngoài tưởng tượng của mình như vậy.

  - Quách Dương, chuyện khác ngươi đi làm được rồi, ta còn ra ngoài một tiếng.

  Nhạc Thành mỉm cười nói.

  - Vâng bang chủ, nhưng mà…

  Quách Dương đột nhiên mở miệng.

  ReplyDelete